People Education Research Industrial Agenda  
 
Overview MSc info MSc program MSc topics ET TN WBMT  

 

Modelgebaseerde operationele regeling van spoorwegnetwerken


Subject: Modelgebaseerde operationele regeling van spoorwegnetwerken
Staff Mentor: T.J.J. van den Boom
Other Mentor(s): Bart De Schutter
Keywords: Discrete-event and hybrid systems; Optimal and model predictive control
Description:

Het openbaar vervoer in Nederland, en met name de spoorwegen, bevindt zich in een periode van grote veranderingen, waarin decentralisatie, marktwerking en doelmatig opereren belangrijke begrippen zijn geworden. De huidige operationele regelingen zijn voornamelijk gebaseerd op ervaringsregels en vooraf opgestelde lokale afhandelingsstrategieen bij grotere incidenten zoals versperringen. Een overkoepelende netwerkverkeersleiding is essentieel voor het optimale benutten van infrastructuur en logistieke middelen en het bewaken van de stabiliteit en netwerksamenhang van de verkeers- en vervoerprocessen.

Het hier voorgestelde onderzoek geeft een aanzet tot een gestructureerde oplossing van deze problematiek door middel van een operationele regeling voor het totale landelijke netwerk. Het onderzoek richt zich op de analyse van storingsgevoeligheid van de verkeersafwikkeling, zoekt de grenzen van de regelbaarheid van het spoorsysteem en zet een eerste stap in de richting van het ontwerp van een optimale regelstrategie voor het landelijke railverkeer. Door zo'n optimale regeling zal de capaciteit van het Nederlandse spoornetwerk optimaal gebruikt kunnen worden en verstoringen worden weggeregeld met een minimale hinder voor reizigers en minimale inspanning van de vervoerder. Hierdoor zal het railverkeersnetwerk goedkoper kunnen functioneren en zullen er tegelijkertijd meer tevreden reizigers zijn.Back to list

Last modified: 4 March 2008, 16:25 UTC
Search   Site map