Stochastic Signal Analysis

SC3011TNECTS:

3

Verantwoordelijk Docent:

prof.dr.ir. M. Verhaegen (Michel)

Contacturen / week x/x/x/x:

0/0/0/0/10/0/0/0

Onderwijsperiode:

3

Start onderwijs:

3

Tentamenperiode:

3

Cursustaal:

Nederlands

Vakinhoud:

Modelvorming van stochastische signalen, correlatie, spectra,
schattingstheorie, schatten van spectra en overdrachtsfuncties,
tijdreeksmodellen, optimaal filteren; voorbeelden toegespitst op
situaties uit de technische fysica.

Leerdoelen:

Na afloop van de cursus kunnen studenten

- stochastische signalen beschrijven en analyseren in het tijds- en frequentie domein en ze kunnen deze inzichten gebruiken om door ruis verstoorde meetsignalen te quantificeren;

- gebruik maken van de begrippen als auto- en kruis correlatie alsook auto- en kruis signaal spectra; en deze grootheden schatten uit eindige meetreeksen.

- de wijziging doorrekenen van de correlatie functies en spectra wanneer stochastische signalen gefilterd worden door een linear dynamisch systeem;

- het inverse probleem oplossen, nml. hoe ze uit de stochastische spectra het vormend filter kunnen terugrekenen.

- uit verstoorde meetsignalen de informatiedragende componenten te schatten,

- het lineaire optimal Wiener filter- en Kleinste Kwadraten schatters afleiden en gebruiken voor het oplossen van ruis onderdrukkingsproblemen.


Onderwijsvorm:

Hoorcollege met werkcollege bestaande uit theoretische en matlab oefeningen

Literatuur en studiemateriaal:

Stochastic Processes for Physics Students: An Introduction, by M. Verhaegen. Course Reader 2016.
Monson H. Hayes
ISBN: 978-0-471-59431-4

Wijze van toetsen:

Schriftelijk tentamen en huiswerken. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het cijfer behaald op het tentamen en dat op de verplichte huiswerken/matlab opdrachten.

Afdeling:

3mE Department Delft Center for Systems and Control
© Copyright Delft Center for Systems and Control, Delft University of Technology, 2017.