Modelgebaseerde operationele regeling van spoorwegnetwerken


Staff Mentor:

T.J.J. van den Boom


Other Mentor(s):

Bart De Schutter

Keywords:

Discrete-event and hybrid systems; Optimal and model predictive control

Description:

Het openbaar vervoer in Nederland, en met name de spoorwegen, bevindt zich in een periode van grote veranderingen, waarin decentralisatie, marktwerking en doelmatig opereren belangrijke begrippen zijn geworden. De huidige operationele regelingen zijn voornamelijk gebaseerd op ervaringsregels en
vooraf opgestelde lokale afhandelingsstrategieen bij grotere
incidenten zoals versperringen. Een overkoepelende
netwerkverkeersleiding is essentieel voor het optimale benutten
van infrastructuur en logistieke middelen en het bewaken van de
stabiliteit en netwerksamenhang van de verkeers- en
vervoerprocessen.

Het hier voorgestelde onderzoek geeft een aanzet tot een gestructureerde oplossing van deze problematiek door middel van een operationele regeling voor het totale landelijke netwerk. Het onderzoek richt zich op de analyse van storingsgevoeligheid van de verkeersafwikkeling, zoekt de grenzen van de regelbaarheid van het spoorsysteem en zet een eerste stap in de
richting van het ontwerp van een optimale regelstrategie voor het
landelijke railverkeer. Door zo'n optimale regeling zal de capaciteit van het Nederlandse spoornetwerk optimaal gebruikt kunnen worden en verstoringen worden weggeregeld met een minimale hinder voor reizigers en minimale
inspanning van de vervoerder. Hierdoor zal het railverkeersnetwerk goedkoper kunnen functioneren en zullen er tegelijkertijd meer tevreden reizigers zijn.

© Copyright Delft Center for Systems and Control, Delft University of Technology, 2017.