Tentaminering

Het uiteindelijke cijfer voor het vak zal worden bepaald op basis van het schriftelijke examen aan het eind van het kwartaal en het resultaat van het practicum.

Het practicum is verplicht! Het tentamencijfer is alleen geldig wanneer je het practicum succesvol volbrengt.

Tentamen:

Practicum:

Bereid jezelf goed voor:

Tentamen tijden en locaties:

De data en locaties van de tentamens kunnen worden gevonden op OSIRIS.

Deelname en volbrengen van het practicum met minimaal een voldoende is verplicht om een cijfer voor het vak te kunnen behalen!