Inhoud

Deze cursus gaat over de representatie, analyse and regeling van lineare tijd-invariante dynamische systemen. Zowel de overdrachts functie als toestands modellen worden behandeld.

Veel aandacht zal worden gegeven aan het schetsen en interpreteren van Bode, root-locus en Nyquist plots voor de analyse van systeem stabiliteit en feedback regeling. In dit kader worden de concepten van versterking en fase marge, statische en dynamische compensatie behandeld. De verschillende compensatie methodes die onder de aandacht worden gebracht zijn: PD-compensatie, lead compensatie, PI compensatie, lag compensatie en PID compensatie.

Andere regel theoretische aspecten zoals sensitiviteits functies, robuustheid, tijdsvertraging, control en pool plaatsing van toestands beschrijvingen worden ook behandeld.

Leerdoelen:

De student kan: