Anticiperende netwerkregelingen


Reference:
H. Taale, S. Hoogendoorn, M. van den Berg, and B. De Schutter, "Anticiperende netwerkregelingen," NM Magazine, vol. 1, no. 4, pp. 22-27, Dec. 2006. In Dutch.

Abstract:
Het ontwerpen van een goede verkeerslichtenregeling - een onmisbaar instrument in het verkeersmanagement - is geen gemakkelijke taak. De regeltechnicus moet een flink aantal (soms tegenstrijdige) belangen meenemen, zoals een vlotte afwikkeling van het autoverkeer, de veiligheid van fietsers en voetgangers, prioriteit voor het openbaar vervoer enzovoort. In dit artikel geven de auteurs een beeld van de huidige strategieën en netwerkregelingen én verkennen zij de mogelijkheden van het anticiperend regelen.


Downloads:
 * Corresponding technical report: pdf file (98.9 KB)
      Note: More information on the pdf file format mentioned above can be found here.


Bibtex entry:

@article{TaaHoo:06-044,
        author={H. Taale and S. Hoogendoorn and M. van den Berg and B. {D}e Schutter},
        title={Anticiperende netwerkregelingen},
        journal={NM Magazine},
        volume={1},
        number={4},
        pages={22--27},
        month=dec,
        year={2006},
        note={In Dutch}
        }Go to the publications overview page.


This page is maintained by Bart De Schutter. Last update: March 20, 2022.